سوله و سالن با اسپیس فریم
سازه های اسپیس فریم و سوله ای نمایشگاهی مختلف
می 9, 2018
اسپیس فریم
اجرای غرفه های نمایشگاهی چوبی ( ساخت و ساز )
می 9, 2018
اسپیس فریم

 

 

ساخت استیج برای مسابقات انتخابی کشتی

المپیک جوانان

ساخت استیج جهت نگهداری اتومبیل بر روی آن که در تمامی نقاط تهران برای فروشگاه های شهروند نصب گردید.

سهیل شهیدی 09123397069