غرفه اسپیس فریم فضای باز با چادر کره ای ضد آب نو و تمیز در رنگهای مختلف

غرفه اسپیس فریم داخل سالن اسپیس فریم طاق نصرت با بیشترین طول و کمترین ستون<>
سازه نمایشگاهی
سوله وسازه نمایشگاهی با بیشترین دهنه و کمترین ستون
غرفه سازی ویژه با چوب
استیج در طرحهای خیلی خاص و متنوع
اسپیس فریم با سطح مقطع 30*30
طراحی ، چاپ و نصب بنر
نصب بنر با شیوه ای خاص مقاوم در برابر باد
اسپیس فریم کف سازی
اسپیس فریم ساخت پارکینگ و تونل