سوله و سالن با اسپیس فریم
سوله و سالن با اسپیس فریم
می 9, 2018
اسپیس فریم
اطلاعاتی پیرامون محیط سازان
می 29, 2018
سازه های هندسی با اسپیس فریم

سازه های هندسی با اسپیس فریم

 

اسپیس فریم با سطح مقطع 30*30 ، اجرای این ساز برای اولین بار در ایران توسط گروه حرفه ای محیط سازان صورت گرفته که توان بسیار زیادی دارد و

میتواند بار بسیار زیادی را نصبت به سازه های دیگر تحمل کند .

سهیل شهیدی 09123397069